KONULAR

 

MAKALE Danışmanlık - KONULAR

 

Ekibimiz tarafından yapılacak makale, tez, sunum, programlama, ve diğer ödev türleri için hemen hemen tüm konular dahilinde taleplerinizi yerine getirmekteyiz.  Mail içinde belirtilen herhangi bir makale, tez veya ödev konularında derin bir literature review (literatür taraması) yapılmaktadır. O yüzden kapsadığımız konular çok geniştir.

 

Genel Konular:

 * Akademik Makaleler

 * İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi

 * Felsefe, Sosyoloji, Psikooji

 * Edebiyat, Sanat Tarihi, Müzik ve Müzikoloji, 

 * Eğitim Bilimleri

 * İletişim Bilimleri

 * Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 * Fizik, Kimya, Biyoloji

 * Matlab Projeleri

 * Mütercim Tercümanlık

 * SPSS Analiz

 * Tüm Programlama Dilleri

 * Tıp Uzmanlık Konuları

 * Hukuk, iktisat, insan kaynakları

 * Mimarlık

 * Uluslararası İlişkiler

 * Bankacılık

 * Yönetim Organizasyon

 * Spor Bilimleri

 * Okul Öncesi Eğitim

 

 

Kullanılabilir Yöntemler ve Methodlar:  

Ki Kare, Korelasyon, Kümeleme, Varyans, Faktör, Eşitlik Modelleri, SPSS,  Mitap,  Wilcoxon Testi, Man Whitney Testi, Kruskal Wallis Testi, Bağımlı ve Bağımsız Örnek Testleri , Güvenirlilik Analizi , Segmentasyon İlişkisel Kuralların Tespiti, Statistics ile İstatistiksel Analizler, Statistics İle Segmentasyon, Veri Manipülasyonu Yöntemleri, Matematiksel Modelleme, Statistics İle Zaman Serileri Analizi, Modelleme, Ekonometri Analizleri, Verilerin Girdi ve Çıktıları, Veriler Üzerinde Edit ve Manipülasyonlar, Aritmetik, Verilerin Çizimsel Yapılanması, Temel İstatistiksel Değerlendirmeler, Regresyon, Çok Değişkenli Analizler, Non-Parametrik Analiz, Zaman Serileri, İstatistiksel Proses Kontrolleri, Matrisler, Dağılımlar ve İstatistiksel Analiz, Karaler Yöntemi ile Regresyon Çözümleri ve Katsayılarına İlişkin Analizler, Lojistik Regresyon, Tartılı Regresyon, Eşanlı Denklemlem Sistemleri ve Teknikleri, Zaman Serisi Analizi, Vektör Otoregresyon, Eşbütünleşlem “Koentegrasyon”, Nedensellik Testleri “Granger”, Simülasyonlar, Değerleme Yöntemleri, Çapraz Çizelge, Curve Fitting, İkili Tanı Testleri, Tanımlayıcı İstatistik, Deney Tasarımı Tahmini, Meta – Analiz, Kalite Kontrol, Çok Değişkenli Oranlar Analizi, Karışık Modeller, Tekrarlanan Önlemler, ROC Eğrileri, Zaman Serisi Analizi, Matrislerde Dört İşlem, Determinant, Rank, Kuvvet Alma, Kompleks Sayılar, Vektör Oluşturma, Özel Matrisler “Zeros, Ones, Diag, Eye, Rand, Triu-Tril”, Polinom Formda İşlemler, Grafik Çizimleri, Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü, Laplace Dönüşümü ile Çözümlemeler, Denklemlerin Sembolik Çözümleri, Elektriksel ve Mekaniksel Sistemlerde Laplace Uygulamaları, Sistemlerde Blok Diyagramlarının Sadeleştirilmesi ve Cevap Yapıları, Sayısal Analiz Uygulamaları, 

 

 

 

 

Çalıştığımız alanlar şu şekildedir:

Makale, Ödev Hazırlama, Bitirme Tezi, Master Tezleri, MBA Tezleri, Yüksek Lisans Tezleri, Doktora Tezleri ve Tıp Uzmanlık Tezleri yazım hazırlama ve danışmanlığı gibi, tez ödevleri, proje ödevleri ve bitirme projesi  alanlarında yazım, hazırlama konusunda destek ve danışmanlık hizmeti, tercüme, analiz uygulama alanlarında destek ve danışmanlık hizmetleri, istatistik, ekonometrik ve diğer mühendislik, işletme ve tıp alanlarında analiz bulgular ve metodoloji yazımı, tartışma bölümünün yazılması, literatür akademik makale ve kitap tercüme, yazılım projeleri geliştirme, literatür araştırma, powerpoint sunum hazırlama, optimizasyon problem çözümleri, istatistik ekonometrik analizleri hizmeti, mühendislik uygulama, bilgisayar programlama yazılım, matlab c++ gibi dillerde çalışmalar, istatistiki veri analizleri,  yazılım proje geliştirme gibi işler konusunda danışmanlık hizmeti.

Uzmanlarımız internet üzerinden çalışmaktadır.  Lütfen önce talebinizi e-mail adresimize ayrıntılı bir şekilde belirtiniz. Konu başlığı,  sayfa sayısı, teslim tarihi, kullanılacak anket uygulamalar yapılıp yapılmayacağı, kaynaklar ve örnek taslaklarla ilgili ayrıntıları belirtiniz. Bu şekilde daha sağlıklı geri dönüş yapabiliriz. Tez danışmanlık hizmetimiz, konunun belirlenmesi, kaynakların ve içeriğin bölüm bölüm belirlenmesi, analiz uygulamaların yapılması, danışmanla işbirliği yapılarak aşama aşama ve  gerekli düzeltmelerin yapılmasından oluşmaktadır. Uzmanlarımız tez danışmanlık, taslak hazırlanması, giriş literatür tarama,  metodoloji, bulgular, analiz ve sonuç tartışma kısımlarının hazırlanmasında, format düzenlemeler ve kılavuza uydurma konularında yardımcı olmaktadır.

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİYSEN HOCAMIZ OL
Çalışmalarınız konularında uzman BOĞAZİÇİ´Lİ öğrenciler tarafından büyük bir titizlik ve özenle sağlanmaktadır. Yazılan makaleler ve ödevler kesinlikle Kopyala-Yapıştır ile yapılmamaktadır. Devamı »
MLA format genellikle, müzik, tiyatro, felsefe, film ve dillerle ilgili metinlerde kullanılırken APA formatı sosyal bilimlerle ilgili alanlarda sıkça kullanılır. İki format arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Devamı »
Piyasada yüzlerce hatta binlerce makale varken ben niçin yeni bir makale yazmak zorundayım veya yazmalı mıyım? Evet, makale yazmak zorundasınız veya yazarsanız iyi olur:) Niçin peki... Devamı »
. İşte Makale ve Tez de bu konuşma tarzının yazıya dökülmüş hali gibidir. Normal mesajlaşma veya yazı dilinin yanında, belli kurallara dikkat ederek anlatılmak istenen konuyu referanslarıyla açıklamaktadır. Bu yüzden, makale ve tez yaza Devamı »