Translation Methods

  Türkçe’den İngilizce’ye

Çeviri Metotları

 

Bir Türkçe cümleyi İngilizce´ye çevirmek için önce Türkçe cümleyi iyi 

tanımalı ve cümlenin özne, fiil vb. öğelerini hatasız bulabilmeliyiz.

´Adjective clause´ tipi olacak bir Türkçe cümleyi İngilizce´ye çevirmek için 

iki metot önerilebilir. 

Birinci metot: 

a. Önce main clause´un subject, verb ve varsa object´ini bularak ana 

cümleyi ortaya çıkarırız. 

b. Cümlenin subordinate clause´unu buluruz. 

c. Main clause´la subordinate clause´u birleştiririz.Subject´i niteleyen ´clause´ örneği : 

* Dün aldığım kitap pahalıydı.

Birinci metot: 

a. Önce main clause´un subject, verb ve varsa object´ini bularak ana 

cümleyi ortaya çıkarırız. 

b. Cümlenin subordinate clause´unu buluruz. 

c. Main clause´la subordinate clause´u birleştiririz.Subject´i niteleyen ´clause´ örneği : 

Dün aldığım kitap pahalıydı. 

a. the book was expensive - main clause 

b. which I bought yesterday - subordinate clause 

c. The book which I bought yesterday was expensive.

´Object´i niteleyen ´clause´ örneği : 

Dün kaza yapan kızı tanıyorum. Subject´i niteleyen ´clause´ örneği : 

Dün aldığım kitap pahalıydı. 

a. the book was expensive - main clause 

b. which I bought yesterday - subordinate clause 

c. The book which I bought yesterday was expensive.

´Object´i niteleyen ´clause´ örneği : 

Dün kaza yapan kızı tanıyorum. (kim?=Ben)

a. I know the girl 

b. who had an accident yesterday 

c. I know the girl who had an accident yesterday.İkinci metot 

a. Cümlenin subject´ini buluruz. 

b. Eğer varsa, subject´i niteleyen ´subordinate clause´ bulunur. 

Yoksa, cümlenin verb´ü ve sırayla object´i bulunarak, object´i ya da cümle 

içindeki bir noun/pronoun´u niteleyen bir subordinate clause aranır. Bazı 

cümlelerde hem subject´i hem de object´i niteleyen subordinate clause 

olabilir. 

Dikkat: Subordinate clause da ayrıca bir cümle olduğu için bu clause´un : 

S1 ´Subject´i bulunur. 

V1 ´Verb´ü bulunur. 

O1 ´Object´i bulunur. (Eğer varsa diğer elemanlar da bulunur.) 

Elde edilen subordinate clause, ana cümlenin elemanlarından hangisini 

niteliyorsa ona eklenir.Bir Türkçe cümleyi Ingilizce´ye çevirmek amacıyla incelemek için 

aşağıda gösterilen şekilde bir soru sıralaması uygulanır. Buna göre 

verilen soruları sorarak sırayla, Türkçe cümleden soruya yanıt veren 

seçimi yapıp İngilizcesini yazarız. Özellikle her subject, object ve varsa 

noun ya da pronoun´dan sonra hangi...? sorusunu mutlaka sormalıyız, 

çünkü bu soruya yanıt vermek bir adjective clause´u ortaya çıkartmak 

demektir. Aşağıda verilen soru sıralaması hem Türkçe´den Ingilizce´ye 

ve hem de İngilizce’den Türkçe´ye yapılacak çevirilerde geçerlidir:

 S (hangi...?) V 0/C (hangi ...?) 

 kim, ne? eylem neyi, kimi, kime? vb. Examples: 

1) Subject´i niteleyen subordinate clause : 

 Subordinate clause da bir cümle olduğu için yine bunu da S V O 

 olarak düşünelim:

Kazaya sebep olan şoför, adamı gördü.

S:

S1:

V:

O:

O1:

Kim? Şoför : The driver

(Hangi şoför?): kazaya sebep olan : who caused the accident

eylem? gördü : saw

kimi? adamı: the man

(hangi adamı) : ---

Tam cümle : The driver who caused the accident saw the man.Examples: 

2) Object´i niteleyen subordinate clause : 

Adam kazaya sebep olan şoförü gördü.

S:

S1:

V:

O:

O1:

Kim? Adam: The man

(Hangi adam?): ---

eylem? gördü : saw

kimi? şoförü: the driver

(hangi şoförü) : who caused the accident

Tam cümle : The man saw the driver who caused the accident.Examples: 

3) Hem Subject’i hem de Object´i niteleyen subordinate clause : 

Caddeyi geçmekte olan adam kazaya sebep olan şoförü gördü.

S:

S1:

V:

O:

O1:

Kim? Adam: The man

(Hangi adam?): caddeyi geçmekte olan : who was crossing the street

eylem? gördü : saw

kimi? şoförü: the driver

(hangi şoförü) : who caused the accident

The man who was crossing the street saw the driver who caused the accident.Adjective clause araştırması için ister subject, ister object olsun ya da 

bir noun/pronoun olsun, hangi...? sorusunu sormak çok yardımcı 

olacaktır.

Adjective clause tipinde olacak bir cümleyi İngilizce´ye çevirmek için 

bazı alışkanlıklar gereklidir. Örneğin : konuşan, sebep olan, çalışan, 

okuyan, ihraç edilen, işaretlenecek olan... gibi kelimelerin sonuna 

bakarsak bir benzerlik görürüz. Bunlar birer ´adjective clause´ 

habercisidir. 

Birkaç örnek görelim : 

Sizinle konuşan adam ... The man who spoke to you... 

Kazaya sebep olan araba ... The car which caused the accident. 

İzmirde basılan kitap ... The book (which was) printed in Izmir. 

İşlenmiş madde üreten bir ülke ... A country which produces 

manufactured goods..., gibi.Alıştırmalar

1. Yazın çalışan karınca ve arılar takip etmek için bize iyi bir örnek verirler.

2. Komutan madalya kazanan askeri kutladı. 

3. Dün şemsiyesini ödünç aldığımız adam benim kardeşimdir.

4. Elini kestiği bıçağın paslı bir ağzı vardı. 

5. Bugün ziraat, hemen hemen devamlı şekilde değişen bir endüstridir.

 

BE OUR TEACHER
Article Preparation Requirements: 100% Customer Satisfaction Student Requirements Confidentiality Guarantee More »
174/5000 You may have to write articles for magazines, newspapers and even a homework your teacher gives you. In fact, the terms may require you to make money by writing articles. But, More »
The right address for urgent homework requests. Our primary goal is to do the homework you want to have with our expert staff meticulously and with maximum quality in the shortest time. More »
How to make, write or apply the APA 6.0 format? In this article, we briefly share a brief APA rules and application covering how to write articles and thesis in APA format, APA format, use of APA format, APA format rules, writing with APA 6.0, APA format More »