Çeviri methodları

 Türkçe’den İngilizce’ye

 

Çeviri Metotları

Bir Türkçe cümleyi İngilizce´ye çevirmek için önce Türkçe cümleyi iyi 
tanımalı ve cümlenin özne, fiil vb. öğelerini hatasız bulabilmeliyiz.
´Adjective clause´ tipi olacak bir Türkçe cümleyi İngilizce´ye çevirmek için 
iki metot önerilebilir. 
Birinci metot: 
a. Önce main clause´un subject, verb ve varsa object´ini bularak ana 
cümleyi ortaya çıkarırız. 
b. Cümlenin subordinate clause´unu buluruz. 
c. Main clause´la subordinate clause´u birleştiririz.Subject´i niteleyen ´clause´ örneği : 
* Dün aldığım kitap pahalıydı.
Birinci metot: 
a. Önce main clause´un subject, verb ve varsa object´ini bularak ana 
cümleyi ortaya çıkarırız. 
b. Cümlenin subordinate clause´unu buluruz. 
c. Main clause´la subordinate clause´u birleştiririz.Subject´i niteleyen ´clause´ örneği : 
Dün aldığım kitap pahalıydı. 
a. the book was expensive - main clause 
b. which I bought yesterday - subordinate clause 
c. The book which I bought yesterday was expensive.
´Object´i niteleyen ´clause´ örneği : 
Dün kaza yapan kızı tanıyorum. Subject´i niteleyen ´clause´ örneği : 
Dün aldığım kitap pahalıydı. 
a. the book was expensive - main clause 
b. which I bought yesterday - subordinate clause 
c. The book which I bought yesterday was expensive.
´Object´i niteleyen ´clause´ örneği : 
Dün kaza yapan kızı tanıyorum. (kim?=Ben)
a. I know the girl 
b. who had an accident yesterday 
c. I know the girl who had an accident yesterday.İkinci metot 
a. Cümlenin subject´ini buluruz. 
b. Eğer varsa, subject´i niteleyen ´subordinate clause´ bulunur. 
Yoksa, cümlenin verb´ü ve sırayla object´i bulunarak, object´i ya da cümle 
içindeki bir noun/pronoun´u niteleyen bir subordinate clause aranır. Bazı 
cümlelerde hem subject´i hem de object´i niteleyen subordinate clause 
olabilir. 
Dikkat: Subordinate clause da ayrıca bir cümle olduğu için bu clause´un : 
S1 ´Subject´i bulunur. 
V1 ´Verb´ü bulunur. 
O1 ´Object´i bulunur. (Eğer varsa diğer elemanlar da bulunur.) 
Elde edilen subordinate clause, ana cümlenin elemanlarından hangisini 
niteliyorsa ona eklenir.Bir Türkçe cümleyi Ingilizce´ye çevirmek amacıyla incelemek için 
aşağıda gösterilen şekilde bir soru sıralaması uygulanır. Buna göre 
verilen soruları sorarak sırayla, Türkçe cümleden soruya yanıt veren 
seçimi yapıp İngilizcesini yazarız. Özellikle her subject, object ve varsa 
noun ya da pronoun´dan sonra hangi...? sorusunu mutlaka sormalıyız, 
çünkü bu soruya yanıt vermek bir adjective clause´u ortaya çıkartmak 
demektir. Aşağıda verilen soru sıralaması hem Türkçe´den Ingilizce´ye 
ve hem de İngilizce’den Türkçe´ye yapılacak çevirilerde geçerlidir:
 S (hangi...?) V 0/C (hangi ...?) 
 kim, ne? eylem neyi, kimi, kime? vb. Examples: 
1) Subject´i niteleyen subordinate clause : 
 Subordinate clause da bir cümle olduğu için yine bunu da S V O 
 olarak düşünelim:
Kazaya sebep olan şoför, adamı gördü.
S:
S1:
V:
O:
O1:
Kim? Şoför : The driver
(Hangi şoför?): kazaya sebep olan : who caused the accident
eylem? gördü : saw
kimi? adamı: the man
(hangi adamı) : ---
Tam cümle : The driver who caused the accident saw the man.Examples: 
2) Object´i niteleyen subordinate clause : 
Adam kazaya sebep olan şoförü gördü.
S:
S1:
V:
O:
O1:
Kim? Adam: The man
(Hangi adam?): ---
eylem? gördü : saw
kimi? şoförü: the driver
(hangi şoförü) : who caused the accident
Tam cümle : The man saw the driver who caused the accident.Examples: 
3) Hem Subject’i hem de Object´i niteleyen subordinate clause : 
Caddeyi geçmekte olan adam kazaya sebep olan şoförü gördü.
S:
S1:
V:
O:
O1:
Kim? Adam: The man
(Hangi adam?): caddeyi geçmekte olan : who was crossing the street
eylem? gördü : saw
kimi? şoförü: the driver
(hangi şoförü) : who caused the accident
The man who was crossing the street saw the driver who caused the accident.Adjective clause araştırması için ister subject, ister object olsun ya da 
bir noun/pronoun olsun, hangi...? sorusunu sormak çok yardımcı 
olacaktır.
Adjective clause tipinde olacak bir cümleyi İngilizce´ye çevirmek için 
bazı alışkanlıklar gereklidir. Örneğin : konuşan, sebep olan, çalışan, 
okuyan, ihraç edilen, işaretlenecek olan... gibi kelimelerin sonuna 
bakarsak bir benzerlik görürüz. Bunlar birer ´adjective clause´ 
habercisidir. 
Birkaç örnek görelim : 
Sizinle konuşan adam ... The man who spoke to you... 
Kazaya sebep olan araba ... The car which caused the accident. 
İzmirde basılan kitap ... The book (which was) printed in Izmir. 
İşlenmiş madde üreten bir ülke ... A country which produces 
manufactured goods..., gibi.Alıştırmalar
1. Yazın çalışan karınca ve arılar takip etmek için bize iyi bir örnek verirler.
2. Komutan madalya kazanan askeri kutladı. 
3. Dün şemsiyesini ödünç aldığımız adam benim kardeşimdir.
4. Elini kestiği bıçağın paslı bir ağzı vardı. 
5. Bugün ziraat, hemen hemen devamlı şekilde değişen bir endüstridir.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİYSEN HOCAMIZ OL
Dergi, gazete ve hatta öğretmeninizin verdiği bir ev ödevi için makale yazmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta, şartlar makale yazarak para kazanmanızı da gerektirebilir. Ancak, Devamı »
Makale Hazırlama Gereksinimleri: % 100 Müşteri Memnuniyeti Öğrenci İstekleri Gizlilik Garantisi Devamı »
ÖSYS sınavında yüksek puan almak istiyorsunuz, fakat yanlış yapmaktan korkuyorsunuz. Şimdi sizlere altın değerinde taktikler veriyoruz. Bu 5 taktik sizin bakış açınızı tamamen değiştirecektir. Devamı »
MAKALE KONUSU NASIL SEÇİLİR Makale konusu, makaleyi oluşturacak baş iskelettir. Öyle ki makale konusu olmadan makale yazmak da mümkün olmayacaktır. Makaleyi okunur kılmak için de makale konusunu iyi seçmek gerekir. Bunu makalenin nereye sunu Devamı »